____N A J A V E____ 

Hafiz Husejn ef. Čajlaković je poznati imam, hafiz i vaiz.

Hafiz Husejn Čajlaković je rođen 30. januara 1963. godine u Orahovici kod Zenice. Gazi Husrev - begovu medresu Opširnije...

Adresa:
Poljice
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina
Broj mobilnog telefona:
+387 61 841 893
Pošalji e-mail
(opcionalno)